pytania

Wypadki komunikacyjne

1. Jaki jest szacunkowy czas procesu uzyskania odszkodowania?

Z doświadczenia wiemy, że czas procesu może się wahać w przedziale od miesiąca do jednego roku dla spraw mało i średnio skomplikowanych oraz nawet do trzech lat w przypadku spraw skomplikowanych wymagających szczegółowej dokumentacji lub zawierających poszlakowe dowody winy sprawcy.

2. Jakich sum odszkodowania mogę oczekiwać?

Suma odszkodowania uzależniona jest od stopnia uszkodzenia ciała, czasu rekonwalescencji oraz stopnia odzyskania stanu zdrowia z przed wypadku lub jego bezpowrotnej utraty. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie a realizacja oczekiwań klienta jest dla nas priorytetem. Kwoty odszkodowań mogą osiągać wysokość od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy, włącznie z dożywotnią rentą.

3. Jaki jest maksymalny czas, w jakim mam prawo do ubiegania się o odszkodowania?

Brytyjskie prawo w przypadku wyżej wymienionych rodzajów roszczeń działa do trzech lat wstecz.

4. Czy mam prawo do odszkodowania w przypadku, kiedy sprawca nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej lub zbiegł z miejsca zdarzenia?

Tak, masz takie prawo, w takim przypadku suma odszkodowania zostanie wypłacona przez rządową organizacje zwana Motor Insurance Bureau.

5. Byłem sprawca wypadku drogowego. Czy mogę starać się o jakiekolwiek odszkodowanie?

Z przykrością musimy poinformować, że nie przysługuje Ci takie prawo, jednak możesz być spokojny, jeśli ucierpieli Twoi pasażerowie, oni maja pełne prawo do ubiegania się o rekompensatę.

Wypadki w miejscu pracy

1. Miałem wypadek w pracy, lecz obawiam się, że ubiegając się o odszkodowanie, mogę ją stracić. Co powinienem zrobić?

Pracodawca postąpiłby niezgodnie z prawem zwalniając Cię z pracy, co spowoduje listę argumentów działających na jego niekorzyść.

2. Miałem wypadek w pracy, lecz nie zgłosiłem zaistniałego faktu w biurze lub u przełożonych, czy mam prawo do ubiegania się o odszkodowanie?

Tak, przysługuje Ci takie prawo, jednak ze względu na brak dokumentacji, postępowanie takie jest znacznie utrudnione, a szanse na uzyskanie odszkodowania są utrudnione.

Wypadki w miejscach publicznych

1. Przechodząc na druga stronę jezdni krawężnik chodnika obsunął się i skręciłam kostkę, w konsekwencji miesiąc musiałam chodzić o kulach oraz nie mogłam pracować, czy istnieje szansa na odszkodowanie? Jeśli tak gdzie powinnam się udać?

Jak najbardziej przysługuje Pani odszkodowanie, ponieważ odpowiedzialność za stan dróg publicznych i chodników należy do lokalnego councilu. Powinna Pani niezwłocznie zasięgnąć informacji w celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Koniecznie skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej porady.

Drukuj

Porażenie-mózgoweW życiu rodzica istnieje niewiele wydarzeń mogących wywołać taki wstrząs jak otrzymanie informacji, iż ich nowonarodzone dziecko odniosło uraz, który stał się przyczyną porażenia mózgowego.

Co jest może przyczynić się do choroby?

Porażenie mózgowe jest chorobą o zróżnicowanym stopniu dotkliwości, która często zależy od rozmiaru uprzednio odniesionego obrażenia. Zdarza się, iż przyczyną porażenia mózgowego jest zaniedbanie medyczne polegające na opóźnionym udzieleniu dziecku pomocy medycznej, którego bezpośrednim skutkiem jest niedotlenienie. Czasami rodzice zostają poinformowani jedynie o tym, iż ich dziecko było chore w momencie przyjścia na świat oraz że niezbędnym było wykonanie specjalistycznych badań. W innym przypadku, w rezultacie opóźnionego leczenia dziecko może zapaść na taką chorobę jak zapalenie opon mózgowych.

Niezależnie od przedmiotu sprawy – naszym głównym celem jest pomoc. Ponieważ standardy angielskiej służby zdrowia znajdują się na dość wysokim poziomie, błędy w diagnozie są zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Niemniej jednak, w wyniku niedofinansowania i przeciążenia obowiązkami, tego typu pomyłki mogą się zdarzać. W związku z tragicznym i przewlekłym charakterem swoich następstw, nie znajdują one żadnego usprawiedliwienia. Dzieci, u których zostało zdiagnozowane porażenie mózgowe, wymagają dożywotniej opieki medycznej, dlatego też odszkodowanie jest jedynym sposobem na zagwarantowanie należnego im wsparcia w przyszłości. Jesteśmy świadomi tego, iż skutki choroby posiadają nie tylko wymiar fizyczny, ale również psychologiczny i finansowy. Komplikacje spowodowane stanem zdrowia mogą wpływać na podwyższenie kosztu edukacji i kompleksowego przystosowania domu do potrzeb chorego; porażenie mózgowe i odczuwany w jego wyniku stres może mieć swoje odbicie również na stanie mentalnym poszkodowanego.

Najczęściej spotykanymi przyczynami porażenia mózgowego są:

  • Niedotlenienie
  • Błąd w diagnozowaniu lub leczeniu niskiego poziomu cukru we krwi
  • Błąd w diagnozowaniu lub leczeniu żółtaczki
  • Opóźnienia w diagnozowaniu lub leczeniu poważnych chorób takich jak zapalenie opon mózgowych

Nasze doświadczenie

Nasi eksperci, którzy specjalizują się w sprawach związanych z porażeniem mózgowym, są zobowiązani do osiągnięcia jak najwyższych odszkodowań. Ich zasób wiedzy oraz wieloletnie doświadczenie są w stanie zapewnić, iż wszystkie czynności odszkowawcze prowadzone są w sposób prawidłowy i gwarantujący najpomyślniejszy obrót wydarzeń. Jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na wyzwania, jakie codzienność stawia zarówno przed osobami cierpiącymi na porażenie mózgowe jak i ich rodzinami. Dlatego też dajemy z siebie wszystko, aby okazać im nasze wsparcie oraz aby nie ograniczało się ono jedynie do porad prawnych.

Jeżeli Twoje dziecko jest ofiarą błędu lekarskiego lub też nierzetelnej opieki medycznej, wówczas masz prawo do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego. Nasi eksperci dysponują wnikliwym rozeznaniem dotyczącym zagadnień związanych z porodem oraz uszkodzeniami mózgu. Dzięki temu są w stanie dogłębnie analizować najbardziej skomplikowane sprawy bez jednoczesnej utraty z pola widzenia tych elementów, które stanowią ich sedno. Doświadczenie pozwala na dokonanie właściwej oceny materiału dowodowego, a następnie skupienie się na tych jego elementach, które są najistotniejszymi dla uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.

Lepiej szybko…

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dla rodzin, które zostały dotknięte nieszczęściem, decyzja o rozpoczęciu postępowania mającego na celu uzyskanie odszkodowania jest rzeczą niezmiernie trudną. Dlatego też przykładamy wszelkich starań, by ogół czynności odszkodowawczych miał możliwie najprostszy przebieg i nie wymagał zbytniego zaangażowania poszkodowanego. Należy jednak pamiętać o ścisłych obostrzeniach dotyczących przedziałów czasowych, w których można zgłaszać wnioski. Z tego też powodu należy szukać konsultacji jak najszybciej – osiągnięcie końca niektórych spraw może zająć 5 lat. W przypadkach, których przedmiotem jest odszkodowanie w wysokości 1 miliona funtów, mogą trwać nawet 9 lat.

Podobnie jak w przypadku innych spraw, koszty związane z prowadzeniem postępowania odszkodowawczego mogą budzić obawy poszkodowanego. Nasi specjaliści są gotowi do okazania wszelkiego wsparcia, którego poszkodowany może potrzebować w trakcie trwania działań dochodzeniowych. Czujemy się również zobowiązani do udzielenia pomocy prawnej związanej z działaniem przed Court of Protection oraz do zapewnienia specjalnych udogodnień dotyczących dostępu chorego dziecka do edukacji oraz innych praw mu przysługujących.

Kolejny krok

Zadaniem współpracujących z nami ekspertów jest uzyskanie od obu stron incydentu odpowiednich materiałów i dokumentów, przy pomocy których będzie można poprzeć roszczenie. W celu uzyskania darmowej porady dotyczącej spraw o odszkodowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0208 998 3076.