Kategoria: Wypadek w pracy
Opublikowano: 15 czerwiec 2014 Odsłony: 3625
Drukuj

Według Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny pracy (Health and Safety Executive) wózki widłowe mogą stanowić niebezpieczeństwo w miejscu pracy. Pomiędzy 2001 a 2006 rokiem 21.190 osób uległo wypadkom z udziałem wózków widłowych, z czego 94 przypadki były śmiertelne. Spośród tych wypadków 5.758 osób odniosło poważne urazy, a ponad 15.000 nie było w stanie kontynuować pracy zarobkowej przez 3 lub ponad dni.

Podstawowe informacje nt. bezpieczeństwa przy pracy na wózku widłowym

Wypadki z udziałem wózków widłowych są powszechne. Według prawa pracodawca posiada obowiązek minimalizowania niebezpieczeństw w miejscu pracy. Istnieje wiele prawomocnych dokumentów określających powinności pracodawcy, które definiują obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Pracodawca zobowiązany jest identyfikować oraz minimalizować ryzyka związane z pracą.

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Commission) opublikowała kodeks praktyki nazwany „Rider-Operated Lift Trucks: Operator Training”. W ww. kodeksie zawarte są przepisy, które definiują standardy szkoleń operatorów wózków widłowych, które muszą zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do operowania maszyną. W przewodniku tym opisany jest właściwy sposób eksploatacji wózka widłowego oraz układania materiałów przy jego użyciu. Wózki widłowe, tak jak każde narzędzie, czy sprzęt, musi być konserwowany oraz regularni sprawdzany przez wykwalifikowany personel. Wykrytą wadę w sprzęcie należy zarejestrować, a dalszy użytek maszyny powinien zostać uniemożliwiony. Wózki widłowe przyczyniają się do niemalże co czwartego wypadku przy pracach transportowych.

Operatorzy wózków widłowych powinni zostać wyposażeni w odzież ochronną, taką jak kamizelki odblaskowe, kaski, czy buty ochronne. Pracodawca powinien postarać się oddzielić teren, po którym porusza się pieszo od terenu, po którym poruszają się wózki widłowe, co ujęte jest w podpunkcie sekcji 17 Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992. Przy wejściach i wyjściach powinny zostać umieszczone bariery, które uniemożliwiają wkroczenie na drogę, po której porusza się wózek widłowy. Wózki widłowe powinny mieć wyraźnie oznaczone trasy poruszania się oraz powinny ustępować pierwszeństwa przechodniom. Ponadto istotnym jest, by przełożeni oraz wykwalifikowany personel był obecny podczas pracy, by nadzorować operatorów wózków widłowych oraz by identyfikować problemy zanim staną się przyczyną wypadku.

Co jest powodem wypadków z udziałem wózków widłowych?

Wypadki z udziałem wózków widłowych często mają miejsce w wyniku braku nadzoru oraz szkoleń. Jeżeli pracodawca dopuści się zaniedbania swych obowiązków, może dojść do wypadku.

W przypadku braku szkoleń oraz kontroli sprzętu może dojść do wypadku. W skutku można doznać takich urazów jak zmiażdżenia, złamania, zranienia, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się osłabienia organizmu lub w poważniejszych przypadkach nawet do śmierci. Jeżeli wózek widłowy nie jest należycie konserwowany może działać wadliwie, co może doprowadzić do wypadku.

Hałas przemysłowy często przyczynia się do wypadków z udziałem wózków widłowych. Hałas ten nierzadko zagłusza dźwięki i sygnały wydawane przez wózek widłowy, w wyniku czego dochodzi do potrąceń.

Bez względu na przyczynę wypadku, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pracodawca mógł poczynić odpowiednie kroki, by nie doszło do nieszczęścia. Jeżeli fakt ten będzie można udowodnić, masz pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Co należy zrobić bezpośrednio po wypadku z udziałem wózka widłowego?

Pracodawca jest prawnie zobowiązany, by zapewnić odpowiednią konserwację wózkom widłowym. W sytuacji, gdy ma miejsce wypadek, niezbędnym jest zgłoszenie tego faktu, co ujęte jest w Przepisach o zgłaszaniu zranień, zachorowań i wydarzeń niebezpiecznych z r. 1995 (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995). Jeżeli wózek widłowy przyczyni się do wypadku, należy go przemieścić, by uwolnić poszkodowanego. Natomiast w przypadku, gdy poszkodowany został nabity na widły wózka, należy jak najszybciej skontaktować się z ekspertem medycznym w celu otrzymania dalszych instrukcji. Podobnie należy postąpić, gdy osobę poszkodowaną przygniata dany obiekt, ponieważ w niektórych przypadkach należy pozostawić przygniatający przedmiot, by nie doszło do wprowadzenia toksyn do krwiobiegu. Wypadki powinny zostać odnotowane w rejestrze wypadków przy pracy (the Accident Book), w którym świadkowie zdarzenia powinni podać swoje detale, by w przyszłości umożliwić kontakt w sprawie danego wypadku. Osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy powinna sprawować opiekę nad poszkodowanym do momentu przyjazdu pogotowia. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny lub krwawi należy zapewnić drożność dróg oddechowych oraz w miarę możliwości tamować krew.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony w wyniku wypadku z udziałem wózka widłowego

Urazy odniesione w wyniku wypadku z udziałem wózka widłowego z reguły są poważniejsze niż inne urazy odniesione w miejscu pracy. Dotkliwość urazu zależy od okoliczności wypadku. Według badań inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy (Health and Safety Executie) niemalże 75% poszkodowanych nie jest w stanie wrócić do pracy bezpośrednio po wypadku na czas rekonwalescencji. Dla wielu może to oznaczać znaczne straty zarobkowe. Uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu pokryje koszty za leczenie, co pozwoli skupić się na rekonwalescencji, by móc kontynuować pracę zarobkową.

W najgorszym przypadku w wyniku wypadku z udziałem wózka widłowego można odnieść trwały uraz, który uniemożliwi pracę zarobkową (nie biorąc pod uwagi faktu, iż wypadek może przyczynić się do śmierci). W takiej sytuacji radzimy skontaktować się z naszymi ekspertami w trybie natychmiastowym. Jeżeli poinstruujesz nas, by poprowadzić proces ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, dokonamy zestawienia dokumentacji, by poprzeć dowodami Twoje roszczenie o odszkodowanie, w tym samym czasie zapewniając wsparcie oraz porady.

Polskie Centrum Odszkodowań prowadzi wiele spraw związanych z wypadkami z udziałem wózków widłowych i rozumiemy poszkodowanych jak ciężko jest podjąć ten ważny i decydujący krok. Prawo chroni poszkodowanych, więc jeśli obawiasz się stabilności zatrudnienia, prosimy nie wstrzymywać z ubieganiem się o odszkodowanie. Jeżeli pracodawca zaniedbał swój obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i z tej przyczyny odniosłeś uraz, odszkodowanie jest przysługującą Tobie rekompensatą.

Uważam, że odczuwam symptomy związane z wypadkiem z udziałem wózka widłowego – co powinienem zrobić?

Jeżeli uważasz, że odczuwasz symptomy związane z wypadkiem z udziałem wózka widłowego, powinieneś skontaktować się z naszym biurem. Jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie medyczne, podczas którego ekspert sporządzi raport, na podstawie którego wycenione będzie Twoje odszkodowanie.

Jeśli uraz został odniesiony w czasie pracy powinieneś o tym poinformować swojego pracodawcę, by powiadomić go o swojej niezdolności do pracy oraz by zapewnił bezpieczeństwo innym pracownikom.

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy oraz porad?

Health & Safety Executive (HSE) zapewnia porady pracodawcom oraz pracownikom. Posiadają broszury oraz materiały informujące o bezpieczeństwie pracy. Dysponują również wskazówkami na temat grup wsparcia zajmującymi się odpowiednimi urazami.

W jaki sposób możemy pomóc?

Rozumiemy, że wypadek w pracy może powodować stres oraz, że problemy finansowe mogą być frustrujące. Nikt o tym nie wie lepiej niż nasi eksperci. Kontaktując się z nami, zagwarantujemy Ci opiekę oraz porady podczas ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Aby rozpocząć proces odszkodowawczy prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 998 3076 lub uzupełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie Internetowej}