Kategoria: Wypadek w pracy
Opublikowano: 20 czerwiec 2014 Odsłony: 3854
Drukuj

Wypadki w pracy są rezultatem różnych zdarzeń. Często dochodzi do nich przez naruszanie zasad BHP (Health and Safety). Skutkiem naruszania tych zasad mogą być niegroźne poślizgnięcia jak również poważne urazy odniesione poprzez nieodpowiedni użytek maszyn.

Podstawowe informacje

Twój pracodawca jest prawnie zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, o czym świadczy ustawa BHP z 1974 roku (Health and Safety at Work Act 1974). Rozporządzenie to opisuje obowiązek pracodawców minimalizowania niebezpieczeństw związanych z pracą oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W ramach tej ustawy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych kontroli związanych z przestrzeganiem zasad BHP.

Kontrole te mają na celu zapewnienie, iż pracownicy posiadają klarowne informacje o zasadach BHP oraz upewnienie się, że są odpowiednio przeszkoleni. Ponadto zadaniem kontroli jest monitorowanie stanowisk pracy, przy których mogą pojawić się zagrożenia.

Naruszenie zasad BHP może skutkować różnego rodzaju wypadkami w pracy, które mogą skutkować doznaniem takich urazów jak: złamania, poparzenia, utrata słuchu, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba układu mięśniowo-szkieletowego czy nawet śmierć. Doznany uraz w większej mierze zależy od wykonywanego zawodu, warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP.

Co jest powodem wypadków w pracy odniesionych w wyniku naruszenia zasad BHP?

Zaniedbanie pracodawcy jest najczęstszym powodem wypadków w pracy. Nie przywiązywanie wagi do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy często skutkuje wypadkami, w wyniku których pracownicy mogą doznać urazu.

Wypadki te mogą być skutkiem niezapewnienia odzieży ochronnej, braku przeprowadzania szkoleń, czy też udostępniania niesprawnego sprzętu.

Zapewnienie odzieży ochronnej w miejscu pracy jest niezbędne. Pracodawca nie powinien upominać się o uiszczenie zapłaty za odzież ochronną, ponieważ powinna ona zostać udostępniona nieodpłatnie zanim zaczniesz pracować. Sprzęt, przy którym wykonuje się prace powinien zostać sprawdzony pod względem bezpieczeństwa oraz należy przeprowadzić odpowiednie szkolenia. Części odzieży ochronnej muszą być kompatybilne, by nie naruszać jej efektywności.

Pracodawca powinien zapewnić gruntowne szkolenia, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Powinno ono obejmować kompleksowe instrukcje wraz ze szkoleniem BHP, informacje na temat niebezpieczeństw związanych z pracą, techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz instrukcje na temat obsługi sprzętu. Szkolenia te powinny być odbywane regularnie w celu odświeżania wiadomości pracownikom.

Sprzęt znajdujący się w miejscu pracy powinien być sprawdzany pod względem uszkodzeń, by nie groził niebezpieczeństwem operującym pracownikom. Kontrole te powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych inspektorów, których zadaniem jest organizacja napraw oraz wymiany niesprawnego sprzętu. Sprzęt, który został uszkodzony nie powinien być używany przez pracowników.

Jeżeli uległeś wypadkowi, do którego przyczynić się mogło naruszenie zasad BHP możesz ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. Wartość odszkodowania zależeć będzie od okoliczności wypadku oraz od odniesionych w wyniku wypadku urazach. W celu zapewnienia sprawnego procesu odszkodowawczego skontaktuj się z naszym biurem.Urazy odniesione w wyniku naruszenia zasad BHP

Urazy odniesione w wyniku naruszenia zasad BHP w większej mierze zależą od rodzaju wypadku. Do najczęstszych wypadków w pracy należą: poślizgnięcia, potknięcia, upadki oraz uszkodzenia spowodowane sprzętem i narzędziami. Wypadki tego rodzaju można zapobiec w bardzo prosty sposób, jednakże w wyniku tego rodzaju wypadków można odnieść poważne urazy.

Wypadki tego rodzaju mogą prowadzić do skaleczeń, złamań, głębokich ran ciętych, urazów psychicznych, wstrząśnień oraz uszkodzeń mózgu. W wyniku ulegnięcia tego rodzaju wypadku prawdopodobnym jest, iż pracownik nie będzie w stanie kontynuować pracy zarobkowej, co może skutkować stratami finansowymi oraz brakiem mobilności. Mogą temu towarzyszyć również skutki uboczne, które mogą mieć wpływ na zdolność do pracy w późniejszym czasie.

Bardziej poważnymi urazami odniesionymi w wyniku wypadku w pracy mogą być oparzenia, utrata słuchu, ból w klatce piersiowej, problemy ze stawami, utrata tchu czy też zaburzenia sensoryczne. W przypadku odniesienia tego rodzaju urazów niezbędny jest kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania porady medycznej, ponieważ urazy te mogą być rezultatem kontaktu z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu.


Diagnoza urazów odniesionych w wyniku naruszenia zasad BHP

Urazy odniesione w wyniku wypadku w pracy mogą być różne, tak więc ich diagnoza będzie zależała od okoliczności wypadku. W niektórych przypadkach urazy te są na tyle niegroźne, iż dzień po wypadku pracownik czuje się na tyle dobrze, by udać się do pracy, niektóre natomiast wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej. Niegroźny uraz może doprowadzić do komplikacji. Jeżeli pracownik odniesie pozornie niegroźny uraz i następnego dnia wróci do pracy, może to doprowadzić do odniesienia cięższego urazu.

Dlatego konsultacja z lekarzem może obejmować parę kwestii:

 • Historia medyczna, obowiązki wykonywane w pracy oraz udostępniony sprzęt
 • Odniesione przed wypadkiem urazy, wypadki lub wydarzenia, które mogły mieć na Ciebie wpływ
 • Symptomy, pojawiające się w czasie pracy lub w czasie wolnym, które mogą być wynikiem wypadku w pracy
 • Czy odniesione urazy w wyniku wypadku mogą ulec pogorszeniu w wyniku ciągłej pracy

Leczenie w większej mierze zależy od odniesionego urazu oraz okoliczności wypadku. W przypadku zwichnięcia zostaną Ci najprawdopodobniej wręczone kule oraz otrzymasz środki przeciwbólowe. Jeżeli natomiast złamiesz sobie nogę, niezbędnym będzie założenie gipsu oraz przypisanie silnych środków przeciwbólowych. W sytuacji, gdy uległeś upadkowi i żadna z kości nie została naruszona, możliwym jest, iż została naruszona tkanka miękka, która może wymagać miesięcy leczenia u fizjoterapeuty.

W wyniku wypadku możliwym jest, iż będzie należało skonsultować się z lekarzami specjalistami. Długość leczenia może trwać tygodniami, miesiącami oraz, w niektórych przypadkach, latami. Dlatego też istotnym jest, by w razie odniesienia urazu w pracy natychmiast skontaktować się z lekarzem oraz naszym biurem, ponieważ zaniechanie w działaniach może skutkować w komplikacjach zdrowotnych oraz zmniejszeniem szans uzyskania odszkodowania.Odszkodowania za wypadki w pracy odniesione w wyniku naruszenia zasad BHP przez pracodawcę

Rodzaj urazu odniesionego w wyniku wypadku w pracy zależy od wykonywanego zawodu. Przy pracy budowlanej można napotkać na różne niebezpieczeństwa, podczas gdy pracownicy biurowi najczęściej narażeni są na zespół cieśni nadgarstka oraz na urazy odniesione na skutek chronicznego przeciążania mięśni i ścięgien. Bez względu na wykonywany zawód, Twój pracodawca jest zobowiązany minimalizować ryzyko odniesienia urazu oraz informować o niebezpieczeństwach towarzyszących pracy. Jakiekolwiek zaniedbanie pracodawcy może skutkować wypadkiem pracownika, co może skomplikować jego dotychczasowe życie. Jeżeli ucierpiałeś w wyniku naruszenia zasad BHP przez pracodawcę powinieneś starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Niektórzy pracodawcy świadomie zaniedbują swe obowiązki, starając się oszczędzić w ten sposób pieniądze. Natomiast inni pracodawcy po prostu zapominają o naturze swoich obowiązków. Pracodawca bezwzględnie musi przestrzegać reguł oraz obowiązków, co określone jest w ustawie BHP z 1974 roku. Pracownik ma prawo starać się o odszkodowanie, jeżeli ucierpi w wyniku zaniedbania pracodawcy.

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku wypadku w pracy, ubieganie się o odszkodowanie może wydawać się nużącym procesem. By udowodnić zaniedbanie pracodawcy należy zebrać niezbędne informacje oraz dokumenty. W celu zapewnienia sprawnego procesu odszkodowawczego prosimy o kontakt z naszym biurem. Nasi eksperci posiadają wiedzę o dokumentacji oraz dowodach potrzebnych do pomyślnego rozpatrzenia roszczenia o odszkodowanie. Przygotują oni odpowiednie dokumenty oraz skontaktują się z właściwymi osobami w Twoim imieniu byś mógł skupić się na powrocie do zdrowia.

Jeżeli masz przyjazne stosunki z pracodawcą, ubieganie się o odszkodowanie może okazać się niezręczne. Ponadto, możesz także posiadać obawy o zatrudnienie ubiegając się o odszkodowanie. Prosimy mieć na względzie, iż prawo chroni poszkodowanych oraz fakt, iż odszkodowanie nie jest wypłacane przez pracodawcę, lecz przez jego ubezpieczyciela. Pracodawca wykupuje polisę ubezpieczeniową, ponieważ pokrywa ona ewentualne koszty związane z wypadkami pracowników.

Poprzez ubieganie się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony na skutek wypadku w pracy w pewien sposób zapewniasz bezpieczeństwo współpracownikom, ponieważ przypominasz pracodawcy o jego obowiązkach. Poprawa postępowania według zasad BHP może zapobiec ponoszenia urazów lub nawet śmierci.

Istnieje wiele prawomocnych dokumentów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Do pism tych należą:

 • The Health and Safety (First Aid) Regulations 1981
 • The Health and Safety Information for Employees Regulations 1989
 • The Noise at Work Regulations 1989
 • The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1999 (COSHH)
 • The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992
 • The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations (CHIP 2) 1994
 • The Construction (Design and Management) Regulations 1994,
 • The Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998
 • The Personal Protective Equipment (PPE) Regulations 1992
 • The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999
 • The Health and Safety (Display Screen Equipment) Regulations 1992
 • The Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER) 1998
 • The Manual Handling Operations Regulations 1992

Miałem wypadek w pracy – co teraz?

Jeżeli odniosłeś uraz w skutek naruszenia zasad BHP powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu (GP) oraz z naszym biurem. Jeżeli odczuwasz dokuczliwe objawy lub jeśli odniesiony uraz jest poważny, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem natychmiast, by zapobiec postępowaniu objawów.

Podczas wizyty u lekarza, powinieneś porozmawiać o:

 • Przeszłych lub teraźniejszych pracach, gdzie odniosłeś uraz wskutek naruszenia zasad BHP
 • Regularnie wykonywanych zadaniach w pracy
 • Objawach oraz leczeniu
 • Badaniach
 • Potrzebie wizyty u fizjoterapeuty lub innego lekarzy specjalisty
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo w pracy sobie oraz innym

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy, Twój pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, by sytuacja ta nie powtórzyła się. Powinno się przeanalizować rolę pracownika oraz jego miejsce pracy, by zidentyfikować przyczynę wypadku oraz zapewnić odpowiedni sprzęt oraz szkolenia, żeby zapobiec przed kolejnym wypadkom. 

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy oraz porad?

Health & Safety Executive (HSE) zapewnia porady pracodawcom oraz pracownikom. Posiadają broszury oraz materiały informujące o bezpieczeństwie pracy. Dysponują również wskazówkami na temat grup wsparcia zajmującymi się odpowiednimi urazami. 

Co powinienem zrobić?

Jeżeli uważasz, że zostały naruszone zasady BHP lub jeśli uległeś wypadkowi w pracy powinieneś skontaktować się z naszym biurem, by sporządzić roszczenie o odszkodowanie. Powinieneś skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (GP) jeśli odczuwasz fizyczne lub psychiczne objawy związane z wypadkiem.

W jaki sposób możemy pomóc?

Rozumiemy, że wypadek w pracy może powodować stres oraz, że problemy finansowe mogą być frustrujące. Nikt o tym nie wie lepiej niż nasi eksperci. Kontaktując się z nami, zagwarantujemy Tobie opiekę oraz porady podczas ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Aby rozpocząć proces odszkodowawczy prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 998 3076 lub uzupełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie Internetowej.